Diensten > Metingen

Luchtkwaliteit en binnen klimaat metingen

Metingen – Luchtkwaliteitsmeting

Mensen brengen gemiddeld 90% van hun tijd in gebouwen door. Het is dus belangrijk dat in deze gebouwen een gezond en comfortabel binnenklimaat wordt gerealiseerd. De kwaliteit van het binnenklimaat blijkt vaak een bepalende factor te zijn bij het ontstaan van veel voorkomende gezondheidsklachten als hoofdpijn, vermoeidheid en irritaties aan ogen, neus en keel. Ook kunnen allergische reacties optreden.

Het CO2-gehalte in het vertrek is een praktische indicator voor de mate van ventilatie; hoe lager het CO2-niveau, hoe beter een vertrek wordt geventileerd. Verontreiniging van de binnenlucht is door een goede ventilatie te verminderen. Een goede ventilatie zal resulteren in een lage concentratie koolstofdioxide (bij voorkeur onder 800 ppm, echter beslist lager dan 1000 ppm).

De luchtkwaliteit van bijvoorbeeld kantoren, scholen, praktijkruimten etc. is goed te analyseren op vervuiling.

Huis-Check BV kan voor u een luchtkwaliteitsmeting uitvoeren en een rapportage maken. Hieruit wordt in eerste instantie gemeten wat de waarde van het Co² gehalte, temperatuur en relatieve Luchtvochtigheid is. Vaak geeft dit een goede indruk van de situatie en of er wel voldoende geventileerd wordt. In geval van een kantoorpand met luchtbehandelingsinstallatie, maken wij hierbij een extra meting in deze luchtbehandelingskast en houden de buitenluchttemperatuur bij.  

De meetperiode is 1 tot 2 weken. Op basis van deze gegevens wordt een rapportage gemaakt met een eindconclusie. De meetgegevens worden in grafieken weergegeven. De verbeterpunten worden eveneens aangegeven en besproken. Eventuele verbeterpunten kunnen wij na overleg direct uitvoeren.  

Mochten er klachten zijn en vermoedens van bacteriële- of chemische vervuiling, kunnen wij luchtmonsters nemen en deze in een gecertificeerd laboratorium laten analyseren.

 

Tip: Een éénmalige controle brengt de situatie op dat moment in kaart. Maar met het wisselen van de seizoenen (verwarming aan/uit, hogere/lagere luchtvochtigheid), tijdelijk meer of minder personen aanwezig, toename van apparaten, etc., wordt de luchtkwaliteit aanzienlijk beïnvloedt. Daarom is het verstandiger om een periodieke controle uit te laten voeren. 

 

Metingen – Binnen klimaat meting

Benauwde werkplek? Slecht kunnen concentreren op uw werk? Door de binnenklimaatscan kan duidelijkheid worden geschept over het binnenklimaat van uw bedrijf of kantoor.

In uw bedrijf of kantoor is het van belang dat er goed wordt gelet op de werkomgeving van uw werknemers. Doen zich klachten voor als:

 • Geïrriteerde luchtwegen
 • Vermoeidheid
 • Verhoogde concentratie huisstofmijt

dan kan het goed zijn dat het binnenklimaat in uw bedrijf niet op orde is.

Onderzoeksmethode:

Om een goed beeld te krijgen te krijgen van het binnenklimaat heeft Huis Check een methode ontwikkelt om een compleet beeld te krijgen van u binnenklimaat. Deze bestaat uit de volgende onderdelen;

Algemene gegevens:

 • Inhoud van de ruimte.
 • Het gebruik van de ruimte.
 • Maximale bezetting van de ruimte.

Technische gegevens:

 • Bestaande ventilatie mogelijkheden van de ruimte. (raamroosters / muurrooster e.d.)
 • Het te openen oppervlakte t.b.v. luchtverversing, zoals ramen en deuren.
 • Bepaling bestaande ventilatie capaciteit.
 • Aanwezige spuiventilatie.
 • Indien mogelijk een meting van het bestaande ventilatie debiet.

Berekeningen volgens bouwbesluit / NEN 8087:

 • Berekening ventilatie capaciteit volgens bouwbesluit 2012.
 • Spuiventilatie berekening volgens bouwbesluit 2012

Metingen:

Het iedere minuut meten en loggen van:

 • Temperatuur.
 • Relatieve vochtigheid.
 • CO2 waarden.

Warmtebeeld onderzoek:

Vertrek wordt nagekeken met een warmtebeeld (infrarood) camera op luchtlekken (tocht) en indien mogelijk worden luchtkanalen met een endoscoop onderzocht.

Fijnstofmeting:

Er worden diverse metingen t.b.v. fijnstof uitgevoerd. Deze metingen geven een indicatie of verder onderzoek noodzakelijk is.

Rapportage:

Al deze gegevens worden verwerkt in een rapportage met een eventueel verbeter advies.

 

luchtkwaliteit-en-binnen-klimaat-metingen%5f1
luchtkwaliteit-en-binnen-klimaat-metingen%5f2