Diensten > Metingen

Energie label en advies (EPA-W)

Energielabel

Vanaf 1 januari 2008 moet bij bouw, verkoop en verhuur van een gebouw op het moment van transactie een energielabel (energieprestatiecertificaat) aanwezig zijn. Het energielabel is gebouwgebonden en geeft, op basis van een berekening, informatie over de hoeveelheid energie die bij gestandaardiseerd gebruik van dat gebouw nodig is. Het betreft gebouwgebonden energiegebruik voor verwarming, warmwatervoorziening, verlichting, ventilatie en koeling. Het energielabel is maximaal tien jaar geldig.

Het energielabel wordt verleend door een hiertoe gecertificeerd keuring -en adviesbureau. De adviseur die het pand bezoekt, verricht diverse meetwerkzaamheden. De meetresultaten worden vervolgens met behulp van een speciaal softwareprogramma doorgerekend. Het resultaat van deze berekening bepaalt vervolgens hoe energiezuinig de woning of het bedrijfspand is en welke schaal hierbij van toepassing is; hiermee is het energielabel vastgesteld.

Huis-Check BV verleent energielabels voor zowel woningen als bedrijfspanden.

Wat zijn de voordelen van Huis-Check BV?

Huis-Check BV, als gecertificeerde organisatie (BRL9500-00 en 01), levert u het energieprestatie-certificaat (EPC) na invoering van de gegevens. Uitvoering van de verbetermaatregelen uit het advies van Huis-Check BV resulteert in meer wooncomfort, een lagere milieubelasting en uiteraard lagere energiekosten. Goed om te weten, zeker in een tijd waarin de energielasten fors stijgen.

In een oogopslag is te zien hoe energiezuinig een gebouw is.

  • De energieprestatie van het gebouw wordt weergegeven in een energie-index en in een gestandaardiseerde energieklasse (A t/m G en kleuren). Zeer energiezuinige gebouwen hebben een A en zijn heldergroen, zeer onzuinige panden hebben een G en zijn felrood. Dit is te vergelijken met de energielabels die in de witgoedsector worden gehanteerd (bijvoorbeeld bij koelkasten).
  • Daarnaast geeft het energielabel bij bestaande bouw een lijstje met mogelijke maatregelen die de energieprestatie van het gebouw kunnen verbeteren.
  • Het energielabel is 10 jaar geldig
  • Het energielabel is alleen verkrijgbaar bij een gecertificeerde adviseur. Huis-Check BV is gecertificeerd volgens de BRL-9500.

Belangrijk:

Indien uw woning of bedrijfspand minder dan tien jaar oud is, heeft u de noodzakelijke informatie over de energiezuinigheid van de woning al tot uw beschikking. In de bouwaanvraag van uw huis staat in dit geval een berekening van een zogenaamde Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Deze EPC berekening mag u overleggen bij verkoop of verhuur.

Ook indien u door een gecertificeerd adviseur een Energie Prestatie Advies (EPA) berekening heeft laten uitvoeren op of tussen 1 juli 2002 en 31 december 2007 heeft u voorlopig geen Energielabel nodig. Tot 10 jaar na de adviesdatum mag u namelijk het EPA rapport gebruiken in plaats van het Energielabel voor woningen. 

 

Tip: Wilt u weten of in uw specifieke situatie een Energielabel verplicht is, doet u dan onze energielabel check.

 

Energie Prestatie Advies voor woningen EPA-W

Energielabel

Een energielabel geeft inzicht in de mate waarin uw woning is geïsoleerd tegen warmteverlies en hoe energiezuinig uw verwarming en warmwatervoorziening is. Vanaf 1 januari 2008 zijn eigenaren van woningen wettelijk verplicht om bij de verkoop of verhuur een energielabel te overhandigen aan de nieuwe koper/huurder. Deze verplichting geldt voor woningen gebouwd vóór 1998. Sinds 1998 worden alleen nog bouwvergunningen afgegeven als de bouw energiezuinig is.

Aan dit energielabel zien kopers of huurders in een oogopslag hoe energiezuinig de woning is. Energiekosten bepalen een aanzienlijk deel van de totale woonlasten. Door het label krijgen de nieuwe bewoners meteen een indruk van wat deze totale lasten zullen zijn.

Energiemaatwerkadvies

Een maatwerkadvies geeft een gespecificeerd overzicht van energiebesparende maatregelen, de kosten en terugverdientijden van de maatregelen die voor uw woning interessant zijn. Met de in het advies vastgestelde verbetering van het label na uitvoering van de maatregelen kunt u in een aantal gevallen subsidie verkrijgen bij rijk, provincie of gemeente (zie: www.energiesubsidiewijzer.nl)

 

Hoe werkt het?

Huis-Check BV verzorgt graag uw energielabel of maatwerkadvies. Als u een aanvraag doet neemt een EPA-gecertificeerde adviseur contact met u op om een afspraak te maken. Vervolgens komt de adviseur uw pand opnemen. Hij beoordeelt onder meer de mate van isolatie en zuinigheid van wanden, glas, deuren en installaties voor verwarming, warm water en ventilatie. Zijn bevindingen verwerkt de adviseur in een speciaal computerprogramma. De computer berekent welke Energie Index er bij uw woning hoort en bepaalt het bijbehorende label. Dat label wordt afgemeld bij VROM en Kadaster. U ontvangt een afschrift op papier. Bij een maatwerkadvies ontvangt u een uitgebreide schriftelijke rapportage van de mogelijke besparingsmaatregelen, kosten en terugverdientijden.

 

Tip: Niet alleen profiteren van de directe energie besparingen? Op de website http://www.meermetminder.nl/ vindt u alle info en regelingen met betrekking tot subsidies en het aanvragen daarvan.

 

energie-label-en-advies-%28epa%2dw%29%5f1
energie-label-en-advies-%28epa%2dw%29%5f2