Diensten > Keuringen

Mutatie opname

Mutatieopname

Indien een woning of een bedrijfspand een nieuwe huurder krijgt, dan dient de technische staat op het moment van vertrek van de zittende huurder in kaart te worden gebracht. Zijn er beschadigingen in het pand aanwezig die voor rekening van de huurder komen? Zijn er eventueel zelf aangebrachte voorzieningen die door de huurder nog verwijderd moeten worden?

Belangrijke vragen als het gaat om het in goede staat houden van uw eigendom. Door het uitvoeren van een mutatieopname kan bepaald worden of er nog kosten verhaald moeten worden op de vertrekkende huurder. 

Hierbij valt te denken aan corporaties met huurwoningen, maar ook vastgoedbeheerders en beleggers die (bedrijfs-) onroerend goed verhuren.

 

Huis-Check BV faciliteert

Keurhuis Nederland kan u in dit proces ondersteunen. Wij hebben veel kennis en ervaring op het gebied van inspecties en inspectiemethodieken.

Ook bij (tijdelijke) drukte kunnen wij de uitvoering van mutatieopnamen van u overnemen. Wij hebben ervaren inspecteurs die deze inspecties kunnen uitvoeren. Belangrijk is wel dat voorafgaand duidelijk de uitgangspunten (bv. op basis van het huurcontract) worden doorgesproken.

Tevens kan Huis-Check BV op basis van de opname een investeringsbegroting voor u maken, waarin opgenomen wordt welke werkzaamheden nodig zijn om de staat van onderhoud te borgen en om evt. gebouwgebonden installaties te conserveren. Indien gewenst, verzorgt Huis-Check BV het gehele traject van aanbesteding, gunning, toezicht en directievoering van de werkzaamheden, inclusief de bijbehorende administratie.

Tip: Het rapport is zeer belangrijk bij het controleren van de herstelwerkzaamheden uitgevoerd door de huurder en hiermee een waardevol document. Onderdelen die tijdens de eerste inspectie over het hoofd zijn gezien kunnen bij een tweede controle alsnog worden toegevoegd aan het rapport. Naast gebreken en staat van het pand, kan ook worden opgenomen welke zaken in de woning achter blijven of ter overname zijn voor een nieuwe huurder.

 

mutatie-opname%5f1
mutatie-opname%5f2