Diensten > Keuringen

Bouwadvies en schadebegeleiding

Bouwadvies

Het adviseren en begeleiden van nieuwbouw- of verbouwprojecten voor zowel particulieren als bedrijfsmatige opdrachtgevers.

Tegenwoordig hebben steeds meer mensen weinig of geen tijd en gelegenheid om een ingewikkeld bouwproces te bewaken. Vooral voor de wat uitgebreidere bouwwerken is naast tijd ook kennis van het bouwproces noodzakelijk. Bouwtoezicht en het uitvoeren van inspecties betreft de controle op de (kwalitatieve) uitvoering tijdens de realisatie van het bouwproject, vanaf start bouw tot en met de oplevering.

Deze werkzaamheden van Huis Check houden in:

  1. bouwkundige beoordeling van het ontwerp, de werkomschrijving en de begroting

  2. offerte vergelijk

  3. bijwonen bouwvergaderingen en terugkoppeling daarvan aan de opdrachtgever

  4. communicatie met architecten, constructeurs, gemeentelijke instanties, aannemers en onderaannemers

  5. begeleiden en controleren bouwvorderingen

  6. opleveringinspecties en maken van opleverrapporten

 

Schade begeleiding voor inboedel- en opstalschades

Het uitvoeren van inboedel- en opstalexpertises in opdracht van particulieren, assurantie tussenpersonen en verzekeringsmaatschappijen.

Kenmerk van een schade is dat deze plotsklaps en onvoorzien optreedt. In veel gevallen is daarbij sprake van een materiële beschadiging; ook wel aangeduid met fysieke aantasting. Als gevolg van zo'n materiële beschadiging kan een stagnatie ontstaan die kan resulteren in een bedrijfsschade. In beide gevallen treedt er een vermindering van de vermogenspositie op. Dat financiële nadeel is - de door de expert vast te tellen - (omvang van) de schade. Voor dergelijke verzekeringskwesties is het van belang om vast te stellen wat de oorzaak is van de schade, wat de omvang van de schade is en welke kosten voor herstel hiervoor benodigd zijn.

Huis Check treedt in dergelijke gevallen op als objectief expertisebureau en zal in samenspraak met de partijen voor een professionele rapportage en een rechtvaardige schadevergoeding zorgdragen.

 

 

bouwadvies-en-schadebegeleiding%5f1
bouwadvies-en-schadebegeleiding%5f2