Diensten > Inspecties

Camera inspectie rook- ventilatiekanaal

Camera inspectie rookkanaal

Huis-Check BV beschikt over een speciale schoorsteencamera’s. Hiermee kan het rookkanaal inwendig zeer nauwkeurig bekeken worden. Met een kleine, roterende camera kunnen we elke centimeter van het kanaal bekijken. De toestand, de diameter en eventuele bijzonderheden kunnen op deze manier worden vastgesteld. Na bijvoorbeeld een schoorsteenbrand kan dit van belang zijn. Of wanneer u verhuisd bent en twijfels heeft over de conditie van het rookkanaal. Oudere kanalen kunnen op den duur lekkages geven, waarbij rookontwikkeling te zien is op de bovenste etages van uw huis. Op een monitor kunnen we samen met u alles volgen wat de camera vastgelegd. De beelden kunnen ook op een USB-stick worden gezet.

Het grote voordeel van een camera-inspectie is dat er zonder hak- en breekwerk knelpunten, verstoppingen en asbest kunnen worden opgespoord. Tegelijkertijd kunnen vragen over de opbouw van uw huidige schoorsteenkanaal of ventilatiekanaal beantwoord worden: Loopt het kanaal rond of vierkant? Uit welk materiaal bestaat het kanaal?

Voordat u een schoorsteenkanaal in gebruik neemt is het aan te raden een camera-inspectie te laten uitvoeren. De staat waarin het rookkanaal zich bevindt, wordt hierdoor zichtbaar gemaakt en onregelmatigheden kunnen worden opgespoord. Onregelmatigheden, zoals slechte voegen of scheurvorming, dienen verholpen te worden omdat deze kunnen leiden tot rook-lekken.

Een ander probleem dat vaak bij camera-inspecties aan het licht komt, is de vernauwing van het rookkanaal. Vernauwing betekent altijd een opeenhoping van roet en zodoende een belemmering voor een optimale rookgasafvoer.

Aangezien er verschillende behoeftes zijn wat betreft het uitvoeren van korte of juist uitgebreidere (camera-)inspecties hebben wij deze verdeeld in 3 inspecties:

 • inspectie 1: visuele inspectie buiten, van schoorsteen en rookkanaal, zonder camera.
 • inspectie 2: visuele inspectie binnen, met camera, mogelijkheid om zelf mee te kijken.
 • inspectie 3: zeer uitgebreide inspectie van binnen, met de camera wordt het gehele rookkanaal nauwkeurig van deel tot deel geïnspecteerd en er wordt een USB-opname gemaakt. Denkt u hierbij aan situaties in zeer oude huizen, of huizen waar schoorsteenbrand heeft plaatsgevonden.

 De prijzen verschillen onderling, afhankelijk van het type inspectie en de tijdsduur die de verschillende inspecties vereisen. 

Tip: Laat de staat van het rookkanaal preventief d.m.v. de camera inspectie beoordelen. Dit voorkomt vervelende verassingen achteraf! 

 

Camera inspectie ventilatiekanaal

Bij ventilatiekanalen ontstaat het gevaar dat via het kanaal bacteriën en ziektekiemen in uw huis verspreid worden. Ook kunnen, doordat het rendement van de mechanische-ventilatie omlaag gaat, in de badkamer, keuken of toilet (opnieuw) vochtproblemen of schimmelvorming ontstaan. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de mechanische ventilatie in uw woning na twee jaar gebruik nog maar een rendement heeft van ongeveer 50 procent. Oorzaak hiervan is vooral de hoeveelheid stof die in de kanalen, filters en de afzuigunit blijft zitten.

Samengevat is het raadzaam om bij de volgende situaties te kiezen voor een camera-inspectie van het ventilatiekanaal:

 • als u een nieuwe woning heeft;
 • na een schoorsteenbrand;
 • indien de mechanische ventilatie in de woning niet optimaal meer presteert;
 • indien (opnieuw) vochtplekken in bijvoorbeeld badkamer of keuken ontstaan.

 Wanneer is inspectie van uw luchtkanalen nodig?

 • als dit al 3 jaar of langer niet is gebeurd;
 • als u onaangename geurtjes of minder frisse lucht constateert;
 • als u twijfelt aan de kwaliteit van uw luchtventilatie;
 • als u optimale luchtkwaliteit wilt garanderen voor ?uw werknemers, patiënten, klanten en natuurlijk u zelf!

Na afloop van de inspectie ontvangt u direct van ons een rapport waarin onze bevindingen, een eventuele situatietekening en meetresultaten staan beschreven. Mocht het kanaal in de huidige situatie onbruikbaar blijken, dan geven wij u graag advies om het kanaal weer veilig bruikbaar te maken. 

Tip: Hoofdpijn, migraine, kortademigheid, spierpijn en diverse andere ziektebeelden kunnen hun oorsprong vinden in een slechte ventilatie. Veel lichamelijke klachten kunnen eenvoudig opgelost worden door een regelmatige inspectie op een juiste werking van de ventilatiekanalen.

 

camera-inspectie-rook%2d-ventilatiekanaal%5f1
camera-inspectie-rook%2d-ventilatiekanaal%5f2